Category: Đánh giá

opr5

Schannel – 9 triệu chọn Samsung Galaxy A7 hay OPPO R5? – Phần 2

- Giá Galaxy A7 tại CellphoneS HN: http://cellphones.com.vn/galaxy-a7-cty.html – Mở hộp Galaxy A7 : http://youtu.be/3x–gfqaiq8 – Đánh giá Camera OPPO R5: https://www.youtube.com/watch?v=37cx2XpfI00 – Mở hộp OPPO R5: https://www.youtube.com/watch?v=FdPEjsZZwh8 – Dùng OPPO R5 đập đá, đóng đinh, oto… : http://youtu.be/EyxArcKFRpw – Đánh giá nhanh OPPO R5 : http://youtu.be/9EqDVb-ie9c – Giá OPPO...