Trên tay bộ vỏ nhiều màu sắc của iPhone 5

Trên tay bộ vỏ nhiều màu sắc của iPhone 5

232

Người dùng iPhone 5 hiện nay khá lo lắng khi sử dụng chiếc máy của mình khi nguy cơ máy bị móp, xước rất dễ xẩy ra, thêm một điều nữa là iPhone 5 chỉ có 2 màu tuỳ chọn là đen và trắng.

Đáp ứng nhu cầu thay mới, cá nhân hoá điện thoại của anh em, mới đây CellphoneS đã chính thức nhập bộ vỏ nhiều màu sắc của iPhone 5 về. Không chỉ có nhiều màu sắc mà bộ vỏ này có chất lượng khá tương đồng so với vỏ của phiên bản gốc.

Hiện tại bạn có thể tham khảo giá của bộ vỏ này tại đây: http://cellphones.com.vn/iphone-5-vo-mau-vang.html


vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-2 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-3 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-4 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-5 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-6 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-7 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-8 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-9 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-10 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-11 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-12 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-13 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-14 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-15 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-16 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-17 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-18 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-19 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-20 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-21 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-22 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-23 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-24 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-25 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-26 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-27 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS-28 vỏ iphone 5 nhiều mau - CellphoneS