evasiOn Công cụ jailbreak iOS 6.x

[DOWNLOAD] evasiOn Công cụ jailbreak iOS 6.x

23

 

 

Như vậy cuối cùng thì công cụ jailbreak chính thức cho iOS 6.x cho iPad/iPhone/iPod. Dưới đây là link download từ trang chủ của công cụ này, mời các bạn tải về và làm theo hướng dẫn ở đây :

 

 

http://sforum.vn/2013/02/huong-dan-jailbreak-ios-6-x/

 

box.net Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b2

 

MEGA Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b2

 

RapidShare Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b