Android 4.1.2 Leak cho Sony Xperia S (Bản rò rỉ) – nhiều...

Android 4.1.2 Leak cho Sony Xperia S (Bản rò rỉ) – nhiều điểm mới

Thời điểm cập nhật Android 4.1.2 Jelly Bean cho Xperia S đang dần đến, dù còn ít nhất hơn 1 tháng nữa. Nếu bạn muốn có 1 trải nghiệm nhanh chóng với bản cập nhật này, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây, được thực hiện bởi 1 thành viên rất quen thuộc là DooMLoRD – XDA. Firmware có số hiệu 6.2.B.0.68 và kernel 3.4. Thời điểm cập nhật Android 4.1.2 Jelly Bean cho Xperia S đang dần đến, dù còn ít nhất hơn 1 tháng nữa. Nếu bạn muốn có 1 trải nghiệm nhanh chóng với bản cập nhật này, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây, được thực hiện bởi 1 thành viên rất quen thuộc là DooMLoRD – XDA. Firmware có số hiệu 6.2.B.0.68 và kernel 3.4.

1. Yêu cầu:

 • Chỉ dành cho những người đã có kinh nghiệm trong việc Up Rom. Các bạn mới dùng không nên thực hiện theo
 • Vì đây là bản rò rỉ nên một số tính năng của máy có thể chưa hoàn chỉnh. Và có thể phát sinh rủi ro trong quá trình up. Nên trước khi thực hiện các bạn lưu ý kỹ vấn đề này.
 • Xperia S đã unlock bootloader
 • Đang chạy firmware .55, đã root và có Recovery (CWM,…)
 • Tải về bản ROM ở đây

2. Chú ý:

 • Sao lưu lại dữ liệu rom đang dùng, kể cả dữ liệu quan trọng trên bộ nhớ/phân vùng SD(cho chắc)
 • Không sử dụng mạng điện thoại được
 • Có thể 1 số chức năng không ổn định
 • Sau khi cài sẽ mất recovery, để phục hồi, cần cài làm firmware qua flashtool và root, cài recovery lại

3. Cài đặt:

 • Chép rom vào bộ nhớ, khởi động lại máy vào recovery
 • Trên recovery vào mount & storage > mount system
 • Cài rom
 • Reboot
Mọi vấn đề phát sinh khi cài đặt các bạn có thể tham khảo trong diễn đàn: Tại đây