Thông tin chi tiết về thiết kế Xperia Z

Thông tin chi tiết về thiết kế Xperia Z

10

Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều bức hình Xperia Z ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn tự hỏi phím nguồn nằm ở đâu, phím này có tác dụng gì, phím kia có tác dụng ra sao thì bức ảnh dưới đây có lẽ sẽ thiết thực với bạn.